boyhhh_196_302

Поредицата от инициативи „Финансология” има за цел да събуди у децата любопитство и желание за научаване на повече полезни неща от финансовата сфера на живота. Изграждането на практични познания по атрактивен за хлапетата начин, чрез образователни анимации и интерактивни игри, може лесно да се онагледява всеки ден от родители и учители, което да спомогне за едно неочаквано бързо усвояване и истински интерес от страна на децата.

Будните хлапета днес ще са успешните възрастни утре

open-frame_resized

„Финансология – всяко € е важно“ е инициатива, реализирана от Сдружение „За активно образование“ и се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2018, в партньорство с 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри”.

Целта на инициативата е да осигури допълнителни канали за придобиване на финансови знания за деца на възраст между 6 и 12 години, които не се покриват и не противоречат на установените от училищната система. Тя подпомага учителите и родителите да образоват децата, като им предоставя лесен достъп до интересни за хлапетата занимания, интерактивни образователни материали – забавни видеоклипове, игри с полезна информация. Следвайки най- добрите практики на подобни инициативи, създадени от Европейския съюз, насочваме усилията си в посока на изследване, обсъждане и реализация на ефективни действия за утвърждаване важността на тази тема.
Дейностите, включени в реализиране на инициативата са посещения в два учебни часа на два класа- II и IV клас, в 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ и проучване на познанието и разбирането на учениците за еврото и ролята на общата валута в рамките на ЕС. Проучването се провежда чрез анкетни карти, интерактивни игри и кратък анимационен филм, касаещи българския лев и еврото, като валути.
След обработване на получените данни започва вторият етап на инициативата, който включва посещение и работа с децата в същите класове в рамките на 1 учебен час, където ще бъде представен учебен пакет „Финансология – всяко € е важно“. Пакетът съдържа папка, методически указания за учители, работни листа за ученици, карта на Европа с валутите на страните, както и кратък анимационен филм, който ще дава отговори на въпросите, които най-много са затруднили учениците.

Обръщайки внимание на тази важна тема и с оглед влизането на България в еврозоната, си поставяме високи цели, но и очакваме положителни резултати – трайно повишаване на финансовата грамотност на българските деца, придобиване на базови финансови умения, създаване на финансова дисциплина за планиране и спестяване, проява на инициативност и предприемчивост, развитие на рационална интелигентност и личностна мотивация.

Всички изготвени материали са достъпни в сайта на Инициативата.
Всички активности, които са част от тази инициатива, може да следите във Фейсбук страницата на Инициативата, както и в Youtube.